En marxa l'estudi del subsol i la consolidació de la muralla de Sant Francesc

Es fan treballs de prospecció per estudiar el subsol entorn de la muralla de Sant Francesc. Els treballs han de servir per extreure dades que s'inclouran al projecte executiu per recuperar d'aquest espai.

Després de les prospeccions realitzades al voltant de la font de Sant Sebastià, ara els treballs s'han traslladat al portal de Llobets. En aquest punt, a banda de l'estudi del subsol també es treballarà en la consolidació de la Torre de Llobets, on s'ha detectat un ensorrament del sostre de l'edifici que l'acull.