ERC projecta més habitatge social i la regulació de pisos tursítics

El creixement sostenible de Tarragona que proposa Esquerra ha de passar per la reactivació de la construcció d'habitatges de protecció oficial a través del nou POUM.

Els republicans asseguren que la seva proposta se sustenta en la construcció de 20.000 nous habitatges, gairebé 6.000 dels quals tindran aquesta consideració. Per fer-ho aposten per créixer en totes les zones de la ciutat. També a Llevant, però sense sobrepassar els límits de l'anella verda.

NO ARRIBAR AL LÍMIT DE  PISOS TURÍSTICS

En matèria urbanística, els republicans també aposten per regular els pisos turístics a la ciutat. Creuen que en algunes zones s'està a prop d'arribar al límit, i que cal actuar abans que això passi.

Per últim, també projecten la construcció de noves residències universitàries en terrenys municipals ara mateix buits.