La falta d'aigua i el pla de sanejament condiciona el pressupost de l'Espluga

Un pressupost acotat a la situació actual i preparat per imprevistos, aquesta és la proposta de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí pel 2024. El pressupost, tot i condicionat pel Pla de Sanejament establert aquest 2023, arriba quasi a 8,5 milions d'euros, un increment d'un 2% respecte a l'any anterior.

La xifra total d'ingressos és superior al total de despeses, per tal de compensar els 80.000 euros negatius del tancament de l'exercici pressupostari del 2022.

LA SEQUERA CONDICIONA ELS COMPTES

Projectes de gran envergadura com el ramal del CAT han permès que dels 3 milions d'euros destinats a inversió, 2,5 provinguin de subvencions externes. També es contempla iniciar el procés museístic de les Coves de l'Espluga i la consolidació de l'immoble del carrer Castell, entre els principals projectes del 2024.

En despeses destaca l'augment de pressupost destinat al subministrament d'aigua que passa de 35.000 euros a quasi 450.000 euros.

També s'han reduït les partides destinades a diverses regidories gràcies a subvencions i ajustos en el pressupost. A més, les entitats municipals rebran el doble de la seva partida habitual, ja que això inclourà el pagament pendent del 2023 i el programat pel 2024.