La dona, majoria a la universitat però minoria en estudis d'Enginyeria

Diumenge se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Hem analitzat dades que posen de manifest que s'està avançant en la igualtat però que encara queda camí per recórrer. 

Aquest curs 2019/2020 hi ha gairebé 11.500 estudiants, la majoria dones. Però en quins estudis hi ha més presència femenina? Tot i que cada vegada hi ha més dones que opten per cursa enginyeries, la desigualtat encara és molt important. Mirin.  Els homes són majoria a les enginyeries, tripliquen el nombre de dones. En canvi la presència femenina és molt alta en estudis que tradicionalment sempre han cursat dones.

Estem parlant d'Infermeria amb 700 dones per poc més de 100 homes o a la facultat d'Educació i Psicologia on hi ha 1.700 dones per només 400 homes. Ens hem volgut fixar en un sector com el químic. 2 de cada 10 càrrecs directius de les empreses químiques són dones. Tot i que la presència femenina en posicions de lideratge és molt inferior a la masculina, el sector en remarca la tendència a l'alça de la darrera dècada en un àmbit industrial tradicionalment masculinitzat.