La depuradora de Salou i Vila-seca duplica la seva capacitat

En aquestes instal·lacions es depuren i tracten les aigües de Vila-seca i de Salou. És la depuradora més gran del Tarragonès. Ara s’ha construït una nova línia de tractament, que se suma a les tres ja existents. Amb l’ampliació es duplica la seva capacitat. El creixement de població de Salou i Vila-seca i l’augment de l’ocupació a l’estiu havien provocat que la depuradora ja no tingués més capacitat. Ara es podrà donar servei a una població de més de 260.000 habitants.

Des de Vila-seca i des de Salou s’ha volgut destacar però que la instal·lació ja no es podrà ampliar més i que caldrà fer una bona planificació d’una nova depuradora a la zona per donar resposta a l’augment de població que es preveu en aquesta zona i la construcció de grans projectes com Hard Rock.

Aquesta depuradora va ser construïda el 1995. En total s’han invertit 5.400.000 euros. Les aigües tractades són aprofitades pels dos municipis i sobretot per la indústria química i el CRT. Això permet no haver d’utilitzar tanta aigua de l’Ebre.