Aturades les obres a les voreres de la carretera del Pla

Tanques delimitant l’espai i la rasa oberta a finals del mes de juliol per iniciar els treballs tapada. Aquesta és la imatge de l’entrada de Valls per la carretera del Pla, on l’Ajuntament s’ha vist obligat a aturar les obres d’ampliació i millora urbanística de 880 metres de vorera. Amb l’inici dels treballs es va detectar que la capa de formigó que sustentava les voreres tenia poc gruix. Davant d’aquesta circumstància els tècnics municipals van estimar necessari retirar aquesta formigó i fer una nova base. Això suposarà una ampliació de pressupost d’uns 25.000 euros,  sobre els 131.000 previstos inicialment, però també un retard l’execució de les obres, ja que ara s’ha d’iniciar de nou el procés d’adjudicació.

D’altra banda, l’Ajuntament també treballa per engegar les obres de millora del paviment del carrer Artesans. Després que el contractista adjudicatari retirés la seva oferta pel primer tram de reforma previst entre el carrer Moixiganga i Curtidors, ara ha aprovat un expedient de contractació valorat en 175.000 euros que contempla la totalitat de la intervenció.

A banda del polígon, l’Ajuntament també fixa la mirada al Barri Antic, especialment a l’espina de peix de la muralla de Sant Francesc, on continua expropiant immobles. En l’última junta de govern es va aprovar l’adquisició d’un altre d’aquests per 86.000 euros. Només en el tram comprés fins al carrer Sant Sebastià des de la plaça de Sant Francesc, es contempla l’expropiació de 20 immobles, dels quals l’Ajuntament ja ha arribat a un acord amb els propietaris en un 75% dels mateixos.