La cooperativa d'habitatges La Titaranya obrirà 19 pisos i 9 locals socials a Valls

Gràcies a la rehabilitació d'edificis en desús, concretament els números 14 i 16 del carrer dels Metges i el 23 i el 25 del carrer dels Carnissers. Una notícia que van anunciar en l'acte de presentació de l'entitat i on també van confirmar que el projecte està en marxa, i que es podria veure acabat a finals del 2022.

I com funcionarà? Doncs estem parlant d'auto habitatge, és a dir, d'una propietat compartida gestionada directament per la cooperativa La Titaranya. Els socis de l'entitat podran viure en els pisos, pagant una quota. Una mena de lloguer, encara que, asseguren, amb preus socials, i que revertiran en la comunitat.

Un altre pilar del projecte són els espais per entitats, que estaran a les plantes baixes, i connectaran tots dos edificis per un pati interior, on situaran un bar-restaurant. L'objectiu és que aquest espai sigui un pulmó de vida i cultura per la ciutat de Valls. I també oferir a la ciutadania habitatge que no depengui, diuen, del sistema financer i que, per tant, no es pugui especular amb els preus.

Estem parlant d'un total de 2400 metres quadrats que La Titaranya rehabilitarà amb el suport d'altres entitats i la cooperativa financera Coop57, que avançarà el 80 per cent del cost del projecte.