Valls reduirà l'IBI un 6% i congelarà la resta de taxes

 

El rebut de l'IBI a Valls, baixarà un 6% l'any vinent. Ho aprovarà el Ple de dilluns, després que la comissió de Serveis Interns hagi aprovat la modificació de les ordenances fiscals del 2018. Taxes i impostos municipals que reduïran la càrrega impositiva dels vallencs en el cas de l'Impost de Béns Immobles urbans, que alhora és la part més important de la recaptació fiscal de Valls. En concret, la quota municipal que s’aplicarà a l’Impost de Béns Immobles per al 2018 baixarà a un tipus del 0,931 que, combinat amb el fet que no hi haurà augments en els valors cadastrals, suposarà una reducció del rebut de l’IBI del 6%.

La modificació de les ordenances fiscals també inclou la congelació de la resta d’impostos, taxes i preus públics com la taxa per a la recollida d’escombraries que situarà, per cinquè any consecutiu, el rebut en 114,20 euros per habitatge.  


De la mateixa manera, l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica es mantindrà congelat l’any 2018, consolidant d’aquesta manera la reducció que l’Ajuntament ja va aplicar els anys 2015 i 2016. Així, per exemple, el propietari d’un vehicle d’entre 9 i 12 cavalls fiscals -una de les modalitats de cotxes més habituals del parc de vehicles- pagarà 59,50 euros, un 13% menys del que va haver de pagar l’any 2014.

La congelació d’impostos per al 2018 també suposa consolidar la reducció aplicada el 2017 de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys o plusvàlua que va permetre rebaixar la quota tributària que s’aplica sobre aquest impost en un 16,7%.

Les ordenances mantindran la totalitat de bonificacions fiscals per a persones en situació de vulnerabilitat social o també per a famílies nombroses. També es mantenen per al 2018 el cost zero de la taxa de la llicència per a noves activitats per afavorir la implantació de noves empreses, comerços o serveis, les bonificacions del 95% de l’impost de construccions per a obres al Barri Antic per donar suport a la rehabilitació d’habitatges al centre històric, la rebaixa del rebut de les escombraries per als usuaris habituals de la deixalleria municipal o el bitllet de bus urbà gratuït per a tots els pensionistes i majors de 65 anys.