Finalitzen les obres a la carretera vallenca TV-2035

Les obres a l'antiga carretera TV-2035, a l'entrada de Valls, ja s'han enllestit. La via, propietat de la Diputació de Tarragona, ha estat remodelada. Els treballs han durat dos mesos al punt quilomètric 5. L'arranjament de la TV-2035 ha consistit a habilitar un itinerari de vianants segur i segregat i la pavimentació del vial d’un sol carril i sentit de circulació.

Una altra de les principals novetats de la zona és la creació de places d’aparcament, aprofitant l'espai que havia quedat inutilitzat; hi podran aparcar una desena de vehicles.