Valls obre un concurs d'idees per definir Ca Padró

És el primer pas ferm per engegar el projecte de rehabilitació de Ca Padró, ara ja de titularitat municipal, amb l’objectiu clar de convertir aquest edifici d’interès local en la futura seu de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.

L’Ajuntament ha obert un concurs d’idees per definir la rehabilitació de l’edifici pensant amb aquesta funcionalitat. Les propostes també hauran d’incloure la urbanització i l’encaix de l’immoble amb el seu entorn, on els estudis arqueològics previs han dibuixat estructures medievals compartides amb les de Ca Padró.

D’aquesta forma, l’àmbit d’actuació abraçaria 162 metres quadrats d’edificis de l’entorn del casal gòtic sumats als 555 de planta de Ca Padró, que té una superfície construïda de 1.700 metres quadrats. El plec de clàusules que dibuixa el projecte ja inclou el pla d’usos definit per tècnics municipals i representants de l’escola de música.

EL CONCURS 

Les empreses interessades a presentar-se al concurs per dissenyar el projecte executiu, valorat en 130.000 euros, tenen fins al 30 d’aquest mes per presentar la seva sol·licitud. Després d’un primer cribratge segons els mèrits, serà en una segona fase que es presentaran els esbossos dels projectes que entraran a concurs.

L’Ajuntament espera poder finançar el cost estimat del projecte executiu, que s’enfilaria més enllà dels 3 milions d’euros, amb ajuts europeus. Per això s’ha acollit a una línia de subvencions Next Generation amb horitzó 2026.