L'Oficina Local d'Habitatge de Valls atén més persones que abans de la crisi

L’Oficina Local d’Habitatge de Valls va atendre durant l’any 2021 gairebé 5.500 persones, el doble que l’any de la pandèmia, el 2020. És un indicador que serveix per constatar la recuperació de l’activitat. Fins i tot, l’increment d’usuaris supera les xifres de 2019: un 17% superior.

El repunt postpandèmic es representa també amb el nombre d’expedients tramitats d’ajuts al lloguer: 411, la xifra més alta de la història del servei local d’Habitatge de Valls.  En total, es va gestionar la concessió d’ajuts per un import superior al mig milió d’euros, un 5% més que el 2019. Ajuts finançats majoritàriament per la Generalitat, però també per recursos propis de l’Ajuntament. Aquest ha concedit 53 subvencions a propietaris que tenen el seu pis a l’oficina local d’Habitatge per un import de 12.000 euros i 14 ajuts al pagament de lloguer per un import de 7.500.

Durant l’any 2021 es van atendre 123 sol·licituds de pisos, es van supervisar 117 contractes i se’n van realitzar 36 de nous. Actualment l’Oficina Local d’Habitatge de Valls gestiona 136 pisos que destina a lloguer.  Els propietaris que aporten els seus pisos gaudeixen d’un seguit d'avantatges com ara l’assegurança gratuïta o bonificacions a l’IBI.

El curs passat es va tancar també amb la xifra més alta d’habitatge públic gestionat per l’Ajuntament. Són un total de 25 pisos de titularitat municipal o cedits per l’Agència Catalana de l’Habitatge que es destinen a casos d’emergència i lloguer social.