Valls prepara campanyes de sensibilització contra el consum de substàncies nocives

El diagnòstic de la consultoria Spora sobre el consum de substàncies nocives arriba un any més tard del previst per l’impacte de la pandèmia, però serveix de mirall per dibuixar a Valls un comportament similar al de la resta de Catalunya. Comparativament, els indicadors no són dolents. Per exemple, la prevalença de consum d’alcohol, tabac i cànnabis entre els joves és inferior a la mitjana catalana.

Tot i això, el consistori vallenc preveu engegar campanyes de sensibilització contra el consum i també definir altres actuacions de forma consensuada amb la Generalitat.

Entre els adults, l’alcohol és la substància més consumida i preocupa l’indicador de consum de tranquil·litzants sense recepta, superior al català. També el consum puntual de substàncies al·lucinògenes presenta percentatges superiors a Valls.

Ús de pantalles

L’estudi també incidieix en l’ús de pantalles entre la població vallenca. Entre les dades extretes, destaca el percentatge de joves que juguen a videojocs, un 72%. També el nombre d’hores d’ús de la tecnologia amb finalitats recreatives: un 31% dels joves hi destina entre 2 i 5 hores diàries.