Els restauradors vallencs s'adhereixen als hostalers de Tarragona

L’Associació de Restauradors de Valls, formada per una vintena d’establiments s’ha adherit a l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona.

Amb la formalització d’aquesta adhesió, els restauradors vallencs guanyen visibilitat fora del seu àmbit d’influència mentre la federació d’hostalers tarragonins creix i aglutina ja una representació d’associacions de restauradors i hotelers que abracen tota la demarcació.