TDX-2022

Valls impulsa un projecte per millorar la qualitat de vida de la gent gran

Valls impulsa un projecte per millorar la qualitat de vida de la gent gran. Amb el nom de Radars, la iniciativa vol crear una xarxa comunitària per acompanyar les persones grans i evitar-ne l’exclusió social. El projecte s’ha treballat durant l’últim any des d’una taula constituïda per una dotzena d’entitats locals del tercer sector, però també esportives, comercials i sanitàries.

Contempla la participació de voluntaris per acompanyar persones grans que viuen soles, però també inclou l’organització d’activitats puntuals destinades al col·lectiu de gent gran.