L'Ajuntament de Valls actuarà d'urgència a l'església de Sant Francesc

L'agreujament del deteriorament de la coberta i les voltes de l'església de Sant Francesc,a Valls, I AIXÒ ha motivat la determinació de l'Ajuntament d'intervenir-hi. En l'última reunió de la junta de govern del consistori es va aprovar un projecte de rehabilitació que contempla solucionar les diferents patologies que afecten l'estructura de les voltes i la coberta de l'edifici. En total, 433.500 euros per fer front a les deficiències detectades arran d'un estudi que ha evidenciat la necessitat d'una intervenció urgent.

El projecte de rehabilitació, redactat per l'arquitecte Xavier Romaní, que també va ser l'encarregar d'estudiar les patologies de risc que presentava l'edifici, preveu l'enderroc de la coberta i tota la seva estructura per renovar-la, i el reforç d eles voltes amnb una xapa de compressió.


L'antiga església de Sant Francesc forma part del patrimoni monumental de Valls. Va ser construida a finals del segle XVI I té una superfície de 700 metres quadrats. Forma part del parttimoni municipal de Valls des de l'any 1978, quan l'arquebisbat de Tarragona en va cedir la titularitat al munciipi.