Els treballadors de Serveis Socials de Valls reclamen entrar a la plantilla municipal

A manca de contingut polític en un plenari sense mocions que només ha servit per nomenar els representants als consells escolars, el protagonisme del ple ordinari del mes de novembre de l’Ajuntament de Valls ha recaigut en les demandes de la Junta de Personal del Consistori Vallenc, present amb tarannà reivindicatiu a la sala. Reclamacions explicitades pels representants de la CUP i que es centren a reclamar que l’Ajuntament incorpori a la plantilla de treballadors municipals el personal que treballa en el marc dels contractes programa de serveis socials que impulsa la Generalitat i que periòdicament s’actualitzen.

La mesura proposada per la Junta de Personal pretén  garantir la continuïtat i estabilitat del seu lloc de treball, ara en entredit tenint en compte que el 31 de desembre finalitza aquest contracte de serveis.

El prec dels anticapitalistes no ha trobat resposta des del govern, tot i que treballadors i polítics estan negociant una sortida a l’atzucac. En canvi el govern sí que ha respost preguntés pendents de l’anterior ple ordinari i ha avançat, tot i que sense especificar xifres, que en el proper pressupost ja s’inclouran partides per rehabilitar la coberta de l’església de Sant Francesc i per expropiar l’illa de cases que dona a la plaça de l’Oli on es preveu habilitar habitatge social.

Menys clarificadora ha estat la resposta sobre el retard en l’obertura del Museu Casteller. Des del govern s’han limitat a confirmar que des de l’estiu s’està treballant en la redacció del nou plec de clàusules per la gestió de l’equipament, però s’ha evitat fixar cap data de publicació del mateix per tornar a activar la seva concessió.