El consum d'alcohol predomina entre els adolescents

El consum de substàncies estupefaents, legals o il·legals, entre els adolescents es manté estable a la ciutat de Tarragona respecte als darrers dos anys, i es troba en la mateixa proporció que a la resta de Catalunya. Així ho mostra un estudi dut a terme per la Universitat Rovira i Virgili després d'enquestar a 1.300 nois i noies d'entre 15 i 17 anys de la ciutat.

Entre les substàncies estudiades, destaca el consum d'alcohol. En aquest cas, el 40% dels adolescents enquestats reconeix haver consumit alcohol en els darrers 30 dies. Pel que fa al consum abusiu, un de cada quatre ha practicat alguna vegada pràctiques com el binge drinking, que consisteix a veure el màxim d'alcohol en poc temps i un 18% s'han emborratxat en l'últim mes. Un consum que preocupa, ja que no es troben factors de protecció com en altres substàncies com el tabac.

DIFERÈNCIA DE CONSUM SEGONS EL GÈNERE

Tot i això, el consum de tabac encara és habitual per un 18% de noies i un 13% de nois. Unes diferències de gènere que també es veuen en substàncies com el cànnabis, provat pel 16% de les noies i el 12% dels nois, i de somnífers o tranquil·litzants, on les noies també en consumeixen més.

Unes noies que l'estudi constata que estan millor informades dels riscos d'aquests consums. Tot i això, tenen la sensació contrària, el que representa un augment dels dubtes i la inseguretat, també factors contraris a l'hora d'evitar aquestes pràctiques.

Per contra, l'estudi també detecta factors de prevenció per evitar un consum primerenc per part dels adolescents. Entre aquestes destaquen el control parental, o la pràctica de l'esport o de l'associacionisme, entre d'altres.