La licitació del contracte de neteja torna a començar

Un mes i mig després que la licitació dels principals lots del nou contracte de neteja quedessin deserts, el procés ha tornat a engegar-se aquest divendres.

Ho ha fet amb l'aprovació per part del plenari de la nova estructura de costos d'aquest servei. Una nova estructura que recull el resultat de les converses mantingudes amb diferents empreses del sector. Les principals modificacions respecte al darrer plec de clàusules aprovat el mes de setembre passen, entre d'altres, per un allargament del termini d'inversions, l'adequació de preus a causa de la inflació i la flexibilització de requisits tècnics.

EMPAT AL PLENARI

Una aprovació que s'ha hagut de dur a terme gràcies al vot de qualitat de l'alcalde, ja que només ha comptat amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció d'En Comú Podem.

Des del govern s'ha tornat a defensar les clàusules introduïdes tant per a la millora del servei com de les condicions laborals dels treballadors.

PROTESTA DELS TREBALLADORS

Una posició de Fortuny que ha tingut la resposta al mateix ple del comitè d'empresa del servei de neteja, que nega que els seus drets siguin respectats. 

Des de l'oposició s'ha tornat a criticar el que qualifiquen de manca de gestió de l'equip de govern en aquest tema. En aquest sentit, han demanat claredat per explicar què suposarà aquesta nova estructura de costos.

Una disputa entre govern i oposició al voltant de la gestió municipal que també s'ha reproduït quan l'oposició ha criticat el procediment seguit per a l'adjudicació per més de 700.000 euros del servei de socorrisme de les platges. Un procés que primer el govern volia tirar endavant mitjançant un decret d'alcaldia, però que després es va veure obligat a rectificar i a pagar amb efectes retroactius. Un fet que el govern ha culpabilitzat a la pròrroga del pressupost aquest 2022.

NOVA UBICACIÓ

Un ple que ha estrenat ubicació a la sala d'actes de l'Institut Municipal d'Educació, allargant el seu exili per les obres del Saló de Plens de l'edifici de l'Ajuntament.