Nova proposta per licitar el contracte de neteja a Tarragona

Un mes i mig després de conèixer que cap empresa va trobar prou atractiu el plec de clàusules presentat, la licitació del nou contracte de neteja de Tarragona tornarà a començar el seu procés la setmana vinent.

Serà el plenari que s'ha de celebrar divendres 27 de gener qui ha de donar llum verda a la nova estructura de costos que ha de permetre desencallar el procés de canvi de concessió del principal contracte del consistori tarragoní, valorat en més de 21 milions d'euros en deu anys.

NOVES CONDICIONS

Les modificacions respecte al darrer plec de clàusules aprovat el mes de setembre es basen en un allargament del termini d'inversions, l'adequació de preus a causa de la inflació i la flexibilització de requisits tècnics. També per l'augment de les despeses generals al 7% i per unir els lots 1 i 2, de neteja viària i recollida i de neteja de platges respectivament.

Tot un seguit de mesures sorgides dels contactes duts a terme amb les empreses del sector per facilitar la presentació d'ofertes. La intenció és poder arribar a una adjudicació del nou servei al mes de maig, just abans del final de l'actual mandat. El que no es podrà evitar, però, és la pròrroga momentània de l'actual contracte, que expira el mes d'abril.