La biblioteca del Seminari Pontifici mostra els seus tresors

El principal tresor de la biblioteca del Deminari Pontifici de Tarragona el trobem al cor d'aquesta. És la sala on es guarda la documentació i llibres patrimonials, que manté el mobiliari original de fusta adaptat a les noves necessitats, però que sobretot, custodia referències úniques.

Tot i que la biblioteca es crea a finals del segle XIX, el fons es comença a col·leccionar amb la fundació al segle XVI del seminari a Tarragona i acumula referències des del segle XIII fins al XX. Hi trobem essencialment temàtica religiosa, però no és l’única.

Des del 2015, quan l’equipament es va tornar a reobrir, la biblioteca del Seminari Pontificiestà oberta al públic per estudiar, treballar o consultar bibliografia.