La URV rehabilitarà la Facultat d'Educació i Psicologia

El consell de govern de la URV no aparca la voluntat de portar la Facultat d’Educació i Psicologia al campus Catalunya, però, mentrestant, sense finançament per fer aquesta obra, projecta rehabilitar les actuals dependències que ocupen els estudis al campus de Sescelades.

El projecte, valorat en més de 5 milions d’euros, preveu una reforma integral dels espais que inclou la rehabilitació energètica de les façanes i cobertes; la renovació de les instal·lacions de climatització i il·luminació; l’adequació estructural i funcional.

Les obres anirien paral·leles a l’activitat del centre, raó per la qual s’han projectat en tres fases diferents. Es preveu iniciar els treballs l’any 2023. La universitat finançarà les obres amb la partida guardada en el seu dia quan es va aturar la construcció del nou edifici al campus Catalunya.

En cas que en algun moment es pugui reprendre la seva construcció, l’actual edifici de la Facultat d’Educació, amb la renovació proposada, es podrà destinar a altres usos. Les obres complementaran els treballs de reparació i operacions urgents que ja s’han dut a terme a l’edifici actual per adequar-lo els últims anys per valor de 200.000 euros.