El Col·legi d'Arquitectes valora positivament els canvis del projecte de la Budellera

La crisi econòmica i el nou plantejament sorgit d'aquesta dificulta a ciutats com Tarragona desenvolupar el POUM aprovat fa quatre anys. Un dels exemples més importants a la ciutat és el projecte de la Budellera, que ha hagut d'apatar-se al moment amb diferents canvis significatius

L'aplicació i el desenvolupament dels diferents plans parcials urbanístics sorgits de les aprovacions dels darrers Plans d'Ordenació Urbana Municipals topen ara amb diverses dificultats sorgides dels canvis socioeconòmics derivats de la crisi econòmica. Aquesta ha estat el tema central de la jornada organitzada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a Tarragona aquest divendres sota el títol 'Dinàmiques Urbanístiques en controvèrsia'

En el cas tarragoní, el projecte que ha creat més controvèrsia en els darrers mesos ha estat el de La Budellera, i els diferents canvis en el seu desenvolupament que s'estan produint. des del col·legi d'arquitectes valoren aquestes modificacions com un exemple de com l'urbanisme s'ha d'adaptar a les noves situacions

Una situació en que es troben nombroses ciutats mitjanes del país, entre elles Tarragona, amb un POUM aprovat definitivament l'any 2013 i que ara topa amb unes dificultats similars a les d'altres ciutats

Cal recordar que el projecte de la Budellera es troba en fase d'aprovació definitiva am¡b canvis importants com la seva construcció per fases com un dels més destacats