L'adequació del Vial de Cavet serà una realitat d'aquí a un any

Els treballs de connexió del carrer Miquel Martí i Pol amb el Vial de Cavet de Salou començaran al juliol. L'obra preveu descongestionar la mobilitat d'un tram que s'ha convertit en un embut per als usuaris del pàrquing de l'Escola Elisabeth. Els treballs d'adequació tindran continuïtat a l'octubre amb la urbanització d'una vorera al mateix vial fins a Cambrils.

D'aquí a un any aproximadament, el passeig de vianants continu des de la rotonda que limita Salou amb Cambrils fins a la rotonda de la C-14 d'entrada al municipi serà una realitat. Es durà a terme al costat nord, el del Complex Esportiu, i amb un vial de cinc metres d'ample, sempre que sigui possible, per permetre el pas de vianants gràcies a un carril natural amb paviment de sauló. Es pretén incrementar la seguretat dels usuaris atès que actualment es camina pel vial sense voreres en molts dels trams perquè la urbanització està inacabada.

saliu vianants 26 febrer

A més, es construiran dos passos semaforitzats perquè es pugui travessar amb seguretat els dos cantons al Camí de Castellots i al carrer del Castell d'Almansa. Aquesta serà l'obra principal a la zona però la que caldrà esperar més per veure-la enllestida, ja que s'iniciarà a principis d'octubre.

A banda, el projecte per implementar la zona arrencarà poc després del final de curs i per resoldre's abans de l'inici del següent. Es tracta de la prolongació del carrer Miquel Martí i Pol fins al Vial de Cavet, tot reformulant l'aparcament i que presta servei a l'Escola Elisabeth. Obrir el carrer acabarà amb els embussos provocats pels vehicles aturats temporalment per l'arribada i sortida d'alumnes.

elisabetrh 26 febrer

Així, es produirà un gran eix vertebrador que reforçarà la xarxa de carril bici i dibuixarà un passeig allunyat del centre del nucli urbà. Els dos treballs s'allargaran uns sis mesos amb un cost total de gairebé 400.000 euros.

Canvia't al 39 a la TDT