Pica Lletres 2020. Capítol 4

Quart programa de Pica Lletres 2020 a TAC12. Avui s’enfronten l’Institut Serra de Miramar, grup A de Valls i l’Institut Jaume I, grup B de Salou. Estem arribant a l’equador del programa abans de les semifinals. Què passarà amb el Pica-Rànquing després d’aquest programa?.

Programes més recents a TAC12