Inspiradores. Francesca Bonnemaison

Francesca Bonnemaison funda, el maig de 1909, la primera biblioteca de Dones i per a Dones del món, i ho fa a Barcelona. Paral·lelament, munta l’Institut de Cultura de la Dona, que aviat es converteix en punt de trobada indispensable de dones catòliques i catalanistes, partidàries de l’educació. L’Institut es converteix en el gran centre educacional femení que possibilita l’accés al món laboral o universitari a moltes dones catalanes. Falange se l'apropia l’any 1939.

Més en aquesta secció: « Inspiradores. Teresa Claramunt