Inspiradores. Teresa Claramunt

Teresa Claramunt és teixidora a la Catalunya de finals del segle XIX. És primera dona que va pensar en organitzar un sindicat independent amb una línia clarament feminista: l’Autònoma de Dones. És pionera i activista de l’anarcofeminisme: la Louise Michel catalana. Terriblemenent represaliada.