Destí 2030. Capítol 10

Coneixem exemples de ciutats sostenibles amb Reus, que aposta per l'estratègia smart city.

Tarragona i Salou també han impulsat iniciatives sostenibles, que se centren a canviar l'enllumenat del municipi. 

Tortosa ha impulsat espais saludables.

Al Delta de l'Ebre han impulsat iniciatives per recuperar cultius que fa anys que no es conreen.