Montblanc creix en turistes estrangers

Prop de 9.000 visitants han passat per l'Oficina de Turisme de Montblanc aquest estiu. Són unes xifres lleugerament inferiors a l'any passat.

De fet, enguany s'han registrat menys consultes a l'oficina, que han representat més persones. Això s'explica perquè ha augmentat el nombre de famílies i grups d'amics que visiten la vila. 

Unes xifres que des de l'oficina de turisme valoren de manera satisfactòria.  

MURALLA MONTBLANC 2023

Una de les novetats de l'estiu ha estat la visita a la muralla i al pas de ronda, que enguany s'ha pogut fer cada dia. Un espai que han visitat més de 3.300 persones. 

Pel que fa a la procedència del turista, s'ha detectat un canvi en el visitant català. Si l'any 2020 representava el 80% del total, enguany ha representat el 43,5%, mentre que el turista internacional ha passat del 12% al 31,50% d'enguany.

Una canvi de tendència que ha representat, també, menys despesa turística respecte a altres anys.