Descobreixen un conjunt de gravats prehistòrics a les Muntayes de Prades

Investigadors de l'IPHES han posat el descobert més de 250 gravats prehistòrics a l'entorn dels Cogullons, al terme municipal de Montblanc, que tindrien més de 4.000 anys. 

Aquesta zona de les Muntanyes de Prades té una gran concentració d'abrics amb conjunts d'art rupestre. Els gravats que ara s'han posat al descobert ja s'havien localitzat als anys setanta, però no se li havia donat importància . 
 
Ara, els treballs realitzats han permès descartar que fossin medievals, i s'han posat al descobert centenars de gravats en un estat de conservació extraordinari. S'han trobat, majoritàriament, en aquest indret, conegut com la Roca de les Ferradures. 
 
Els investigadors creuen que els gravats no es concentren només en aquesta roca, sinó en una extensió de centenars de metres, fet que el converteix en un dels jaciments més importants de Catalunya pel que fa a gravats rupestres postpaleolítics. 

VAN PLASMAR FIGURES HUMANES

Conjunt gravats

 
Entre els gravats hi ha una gran varietat de formes. Hi ha moltes ferradures, però també unes creus qe es pensa que representen formes humanes molt esquemàtiques. Creuen que estan relacionat amb algun tipus de culte o cerimònia. 
 
Els gravats també s'han documentat amb un escàner 3D, amb l'objectiu de tenir models en alta resolució i poder-los estudiar més detalladament. L'IPHES treballa per fer una segona campanya i continuar descobrint la roca. La Generalitat ja estudia declarar-los Bé Cultural d'Interès Nacional i també com protegir-los.