Constantí renova a fons el carrer Major

El carrer Major de Constantí està canviant la seva fisonomia en el tram que va de la rotonda d'entrada al municipi fins a la plaça de les Escoles Velles.

Es tracta d'una de les actuacions més importants del pla d'inversions aprovat pel consistori l'any passat i que té un període d'execució que arriba fins al 2024.

En aquest cas, els treballs costaran gairebé un milió d'euros i serviran per renovar la vorera i les xarxes de clavegueram i aigua. També s'adaptaran les rasants per conduir l'aigua pluvial, ja que es tracta d'un punt on s'ocasionaven problemes d'inundacions.

Constanti obres carrer major 2022

D'altra banda, se substituirà l'enllumenat per bombetes LED i s'instal·larà la canalització de les comunicacions. També es posarà mobiliari urbà nou, es renovarà l'arbrat i s'asfaltarà la calçada, que comptarà amb més reductors de velocitat.

Durant el període d'execució, que és de sis mesos, la Policia Local estableix un dispositiu de mobilitat alternatiu que anirà canviant a mesura que avancin les obres.