Augmenten les reclamacions a l'Agència Catalana de Consum

Les dades de l'Agència Catalana de Consum han registrat l'últim any un repunt del volum de reclamacions, amb 2.500 en total. Entre les empreses que n'han generat més trobem les de telecomunicacions i de serveis bàsics. D'altra banda, l'Agència incideix en el volum de casos resolts a través de la mediació (un 52%). L'increment de les reclamacions ha comportat també un augment del nombre d'inspeccions impulsades des de l'Agència.

Durant l'any passat, a la demarcació de Tarragona va créixer un 21% el volum de reclamacions adreçades a l'Agència Catalana de Consum. Una tendència, amb més de 2.500 reclamacions, que contrasta amb la resta de Catalunya. En canvi, disminueix el nombre de consultes rebudes per l'Agència, que l'any passat en va registrar 3.800, un 15% menys que el curs anterior. Disminueix també el nombre de denúncies, només 92, un 40,6% menys que l'any 2017. Aquesta dada s'explica i justifica per l'aposta de l'Agència Catalana de Consum per resoldre les problemàtiques a través de la mediació i l'arbitratge entre empreses i consumidors. De fet, durant l'any 2018, la via de la mediació o de l'arbitratge ha permès resoldre el 52% dels casos (1.153 casos de 2.564 reclamacions). L'augment de reclamacions s'ha traduït també en un increment de les inspeccions impulsades des de la mateixa Agència al territori.

Les 849 inspeccions que s'han dut a terme a Tarragona (un 43% més que el curs anterior) han donat com a resultat 48 expedients resolts amb sanció, amb un import total de 295.000 euros. D'altra banda, les empreses de telecomunicacions i les de subministraments bàsics d'aigua, llum i electricitat, ocupen els primers llocs de la llista d'empreses amb major nombre de reclamacions. Una llista que a la demarcació encapçala Vodafone, seguida d'Endesa, Orange i Telefònica.