El sector turístic pesa massa

Les conclusions de l’informe de conjuntura econòmica elaborat per la càtedra del Foment de la Innovació Empresarial de la URV per les cambres de comerç de la demarcació mostren una tendència a l’alentiment d’una activitat econòmica local i internacional que tot just surt dels efectes de la pandèmia i que s’ha d’enfrontar a la incertesa de conflictes d’abast mundial. De fet, preveu una davallada del producte interior brut per al pròxim any.

L’informe també posa l’accent en les dades d’ocupació. A grans trets considera positiu el creixement del volum de persones actives, que gairebé arriba a les 400.000, 354.000 de les quals estan ocupades. Tot i que la taxa d’atur se situa sobre el 10%, els investigadors adverteixen de la dependència del sector turístic, que fa que el volum d’aturats oscil·li notablement al llarg de l’any. De fet, l’últim trimestre els aturats es van incrementar en 29.000 persones. Per combatre això, els experts asseguren que el futur passa per la diversificació de les activitats.

De l’informe de conjuntura econòmica s’extreu, de fet, que les comarques tarragonines amb millors taxes interanuals de creixement del producte interior brut responen precisament a les que tenen un equilibri més accentuat d’activitats industrials, agrícoles i sector serveis.