Drons per evitar incendis forestals

Des d'aquest helicòpter, els tècnics d'Endesa comproven que la temperatura d'aquesta línia d'alta tensió sigui la correcta. L'aeronau disposa d'una càmera de raigs infrarojos que permet detectar possibles punts calents als cables i activar tot el protocol per evitar incendis o incidents derivats.

És una de les tres principals estratègies que Endesa contempla en la seva campanya de boscos. Una campanya que enguany tindrà un pressupost de 17,3 milions d'euros, dels quals se n'invertiran dos milions i mig només a l'entorn natural de la demarcació de Tarragona. Són uns treballs que es realitzen cada any arreu del territori i que prenen especial rellevància a les portes dels mesos més calorosos d'estiu.

Fa dues dècades que l'empresa energètica té en marxa el pla de boscos, però la d'enguany serà lleugerament diferent gràcies a ell. Un dron, d'última generació, que incorpora un GPS i sensors làser amb tecnologia LIDAR. És un nou dispositiu que permet dur a terme mesures amb làser i reproduir automàticament la zona analitzada en tres dimensions. Aquest tipus de tasques es concentren, principalment, al voltant de les línies d'alta tensió.

APOSTA TECNOLÒGICA 

Endesa

I així es veu el resultat. Aquesta és la perspectiva, a vista d'ocell, de les càmeres termogràfiques que incorporen una tecnologia pionera que permet dibuixar el mapa en 3D i crear un fitxer amb punts georeferenciats per mesurar distàncies entre cables i vegetació.

L'equip de drons i pilots d'Endesa s'activa a partir d'avisos o bé segons necessitats puntuals de la companyia. Tot plegat són unes inspeccions aèries que es complementen amb la tasca que fan ells, amb els peus a terra. La tala i esporga selectiva de massa forestal al voltant de les torres i cablejat permeten traçar corredors sota les línies de baixa, mitja i alta tensió.