Un dels setembres laborals menys dolents de la història recent

PANTALLA ATUR TOTAL SETEMBRE 2022

L'atur torna a pujar a Tarragona, per tercer mes consecutiu, en menys de 800 persones i arriba a les 42.672 en un tram de calendari en què la destrucció de treball s'accelera pel final de la temporada turística. Tot i això, és el tercer mes de setembre amb una destrucció de llocs de treball més baixa des del 2007. 

L'estacionalitat provoca que la comparativa entre l'agost i el setembre sigui pràcticament sempre negativa. Així, per ubicar els dos darrers mesos de setembre en què es va recuperar treball cal anar fins al 2021, amb l'inici de la reactivació posterior a la pandèmia i el 2007. La resta d'estadístiques empitjoren les del setembre del 2022. 

EL SETEMBRE AMB MENYS ATURATS DES DEL 2007

Ara bé, en termes absoluts, també ens hem de remuntar al 2007 per trobar un setembre amb menys aturats. Per exemple, la xifra és més baixa ara en comparació amb el mateix mes del 2019 i del 2008. 12 mesos enrere, el setembre del 2021, Tarragona acumulava 3.769 desocupats més que actualment, fruït de l'any mig previ d'afectació directa per la crisi sanitària. 

PANTALLA ATUR SECTORS SETEMBRE 2022

Són gairebé dos punts percentuals de desocupats més respecte a l'agost, per sota del valor del 2019 (2,7%) i de la resta de l'anterior dècada. L'increment de l'atur és més accelerat a Girona i Lleida, però inferior a Barcelona. En total, el país suma 3.373 aturats més (+1%).  A Espanya en són 17.679 (+0,6%).

Per sectors i com no podia ser d'una altra manera, els serveis assumeixen la majoria de la pèrdua de llocs de treball i la resta, l'agricultura. Milloren números, en canvi, tant la construcció com la indústria.