Creix l'obra nova

Tot ve marcat pel context internacional, i això també pot afectar el sector de la construcció. De moment, però, la creació d'obra nova ha pujat al Camp de Tarragona durant el primer semestre del 2022. Així, passem dels poc més de 300 habitatges de l'any passat als 569 actuals. Bona part d'aquest creixement es concentra a Cambrils i Calafell.

També es dispara la inversió que, amb 71 milions, gairebé dobla la de l'exercici anterior. Per municipis, en canvi, crida l'atenció que a Tarragona ciutat s'ha edificat menys, amb tan sols 28 habitatges respecte a la cinquantena de l'any previ. Alerten des del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació que l'àmbit de la rehabilitació ha caigut.