La Generalitat reforçarà els controls de qualitat de l'aire

La Generalitat analitzarà els episodis de pics de contaminants en l'aire del Camp de Tarragona més enllà dels nivells mitjans que regula la llei. S'estudiarà la presència de 27 compostos orgànics volàtils (COV) que poden ser perjudicials per a la salut. És una de les noves apostes que s'ha donat a conèixer en la reunió de la taula de la qualitat de l'aire que s'ha celebrat aquest dimecres.

Els departaments de Territori i de Salut treballen en un nou pla de vigilància de la qualitat de l'aire per estudiar els pics de contaminació al Camp de Tarragona, més enllà de les mitjanes periòdiques que es tenen en compte pel compliment de la normativa. És a dir, s'analitzaran els valors més alts que puntualment sobrepassen els límits permesos. En concret, els nous models es fixaran en 27 COV que pot emetre la indústria petroquímica i s'han considerat prioritaris des de Salut. Un d'ells, el formaldehid, no s'havia analitzat fins ara.

No tanquen la porta a aplicar canvis en la normativa

Els nous estudis també han de servir per afinar si l'exposició puntual aquests compostos té incidència en la salut.  Si se'n detecten en quantitats importants, no es descarta introduir canvis en la normativa.

Amb la revisió de les sèries històriques dels darrers 15 anys, s'ha pogut comprovar que els nivells de contaminants han disminuït i que els pics més alts són de fa una dècada. En tot cas, actualment els valors més elevats s'han detectat a Constantí, Tarragona i Perafort. D'altra banda, amb el centre de supercomutació de Barcelona s'aconseguiran pronòstics de la qualitat de l'aire més precisos, amb una exactitud d'1 quilòmetre quadrat. 

Qualitat de l'aire dins els límits permesos

web quimica

En la taula de la qualitat de l'aire que s'ha reunit aquest dimecres també s'han donat a conèixer els darrers estudis del Camp de Tarragona que indiquen que el 2019 i el 2020 els nivells no han superat els límits permesos. Alhora, s'ha observat un descens de contaminants derivats del transport a causa de les restriccions de mobilitat per la Covid-19, mentre que en el cas dels industrials no s'han notat variacions importants.

Canvia't al 39 a la TDT