El romanent i la Fira d'Artesans tornen a enfrontar govern i oposició a Altafulla

L'Ajuntament d'Altafulla va tancar la liquidació del pressupost del 2023 amb un romanent de tresoreria d'1,3 milions d'euros. Un tancament dels comptes de l'any passat que va tornar a enfrontar govern i oposició. Des d'Alternativa Altafulla creuen que l'elevat romanent de tresoreria demostra que l'actual govern va mentir a la ciutadania quan, el passat mes d'octubre, va denunciar que existia una desviació pressupostària quantificada en 800.000 euros fruit de la gestió de l'anterior govern.

Unes acusacions que van ser respostes pel govern en forma de modificatiu de crèdit per a aplicar part del romanent, 350.000 euros, per tal de, entre altres aspectes, donar sortida a diverses factures pendents de l'any anterior. Un fet que, diuen, es va donar per la mala gestió de l'executiu encapçalat en la primera part de l'any per Alternativa.

POLÈMICA PER LA FIRA D'ARTESANS

Un ple que també va estar marcat per la polèmica al voltant de la sortida de l'organització de la Fira d'Artesans del municipi del col·lectiu que l'havia tirat endavant durant els seus 25 anys d'història i l'assumpció d'aquesta per part de l'Ajuntament. Des de l'oposició es va criticar les formes dutes a terme pel regidor de Turisme.

Des del govern es va defensar l'actuació per tal d'aconseguir una major eficiència en la recaptació de les taxes que genera la fira. També es va allargar la mà al col·lectiu, ara ja dissolt, a tornar a l'organització de l'esdeveniment en un futur.

En aquest sentit, es va anunciar que l'organització de la fira d'enguany recaurà en la figura de Joan Carnicer, que ja va ser un dels responsables de l'esdeveniment en els seus primers anys.