Altafulla apujarà un 4,5% l'Impost de Béns Immobles

Altafulla seguirà l’exemple generalitzat de la política municipal i també apujarà els principals impostos. Així, l’Impost de Béns Immobles s’incrementarà en un 4,5%. L’equip de govern justifica la pujada per la necessitat d’equilibrar ingressos i despeses al pressupost.

L’augment d’aquestes últimes s’ha notat, per exemple, en el cost del personal, que des de 2020 s’ha incrementat en un 17%. A més, l’equip de govern preveu introduir també una partida de 150.000 euros per fer front a la problemàtica de la platja. Són algunes de les necessitats que encareixen la factura. També pujarà el rebut de la brossa, que augmentarà un 15%, arribant als 160 euros anuals.

L’Ajuntament d’Altafulla també retocarà a l’alça l’impost de vehicles de tracció mecànica, que pujarà un 2,5%, i l’Impost de Construccions, un 4,44% més. També s’incrementen les plusvàlues, en aquest cas, un 1,82%. Tot plegat permetrà recaptar al consistori uns 300.000 euros més, segons els càlculs fets per la regidoria d’hisenda. L’increment ajudarà a quadrar el pressupost tot i que des del consistori ja s’adverteix que s’hauran d’ajustar i retallar partides per ajustar-lo.