Alternativa Altafulla busca solucions per evitar inundacions al barri marítim

Alternativa Altafulla s’ha desplaçat al barri marítim per assegurar que la problemàtica de les inundacions és una de les seves principals preocupacions.

Asseguren estar treballant, entre altres mesures, per buscar una subvenció per projectar una nova xarxa de pluvials al barri.